MKB Privacy Support - Large

Databescherming: de kans voor jouw bedrijf!

In 3 stappen van uitdaging naar kans met MKB Privacy Support

MKB Privacy Support - logo

Waarom kies jij voor MKB Privacy Support?

Je leidt als directeur/eigenaar een MKB-bedrijf, waar je uiteraard trots op bent. Van het ondernemerschap zelf krijg je als gedreven professional energie. Bij dat ondernemerschap horen echter ook (wettelijke) verplichtingen, zoals bescherming van je bedrijfsgegevens.

Je maakt ongetwijfeld gebruik van persoonsgegevens, hetzij van klanten, hetzij van medewerkers of anderen. Je hebt dus te voldoen aan de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die toeziet op bescherming van persoonsgegevens. Je bent daar als directeur/eigenaar ook wettelijk voor aansprakelijk. Kortom, je hebt op dit vlak uitdagingen.

Privacy – dataprotectie biedt echter kansen voor jouw bedrijf. Door een goede inrichting van privacy kun je niet alleen jouw processen verbeteren met meer efficiëntie, consistentie en mogelijke kostenbesparingen tot gevolg. Je kunt er ook nog een bijzondere propositie van maken, waarmee je je bedrijf beter kunt profileren.

Zorgvuldig omgaan met privacy is dus belangrijk voor het voortbestaan van je bedrijf. Je wilt zeker niet in de situatie komen van ‘had ik maar eerder maatregelen genomen’.

Om dat te bereiken heb ik als MKB Privacy Support een passende aanpak:

InzichtAanpakResultaat

Inzicht krijgen in jouw privacy-uitdagingen

Je hebt ongetwijfeld gelezen dat privacy belangrijk is; dat data-lekken grote problemen kunnen veroorzaken. Je weet van het bestaan van de AVG, maar termen zoals doelbinding, dataminimalisatie, proportionaliteit en subsidiariteit zeggen je waarschijnlijk niets. Bovenal weet je niet goed hoe het binnen je bedrijf zit.

Je mist voldoende inzicht om te bepalen wat er is qua privacy of data-protectie is geregeld; wat en hoe groot je eventuele risico’s zijn en welke maatregelen je het beste kunt nemen. Het gaat erom dat je een helikopterblik hebt over alle (persoons) data die je gebruikt.

Bij MKB Privacy Support werk ik met een praktisch model dat je inzicht geeft in de stand van zaken. Daarbij kijken we samen naar een totaalbeeld, zodat alle eisen van de genoemde AVG zijn geborgd. Het gaat om een overzichtelijk driehoeksmodel met 18 bouwstenen.

Mijn privacy-scan gebaseerd op dat model geeft je dat inzicht om een goede afweging te maken en eventueel te besluiten tot de volgende stap: Aanpak

 

MKB Privacy Support - Inzicht krijgen van jouw privacy-uitdaging
MKB Privacy Support - 18 bouwstenen voor de aanpak van databescherming

Aanpak door MKB Privacy Support

Op basis van het gegeven inzicht laat ik je per bouwsteen zien, waar je staat. Met een risico-inschatting en een oplossingsrichting.

Vervolgens kunnen we in overleg acties per bouwsteen vaststellen, die voor jouw bedrijf passend zijn.

Je krijgt dus een plan van aanpak per bouwsteen waarmee je kunt bepalen, wat je eventueel wilt (laten) doen. Dan kan daar ook een inschatting van de kosten aan worden toegevoegd en een eventuele doorlooptijd.

Je kunt dan besluiten nemen om die aanpak door te gaan voeren, zodat je gegevensbescherming op orde komt. Je wilt per slot van rekening Resultaat zien.

Het resultaat biedt kans voor jouw bedrijf

Met het afgestemde plan van aanpak kan ik dan voor je aan de slag gaan. Je hebt dan intussen overzicht en krijgt gaandeweg meer controle over de privacy binnen jouw onderneming; Resultaat dat je wenst.

Uiteraard geeft dit geen garanties, maar jij bent in control en kunt op een goede manier reageren; je hebt invulling gegeven aan je verantwoordelijkheid. Eventuele discussies met de toezichthouder kun je met vertrouwen tegemoetzien.

De kosten van de investering in privacy zullen aanzienlijk kleiner zijn dan de kosten van een privacy-incident. Daarnaast kun je laten zien, dat je onderneming privacy zeer serieus neemt. Alle betrokkenen zullen dat zeer op prijs stellen.

MKB Privacy Support - Resultaat - Kans voor jouw bedrijf
MKB Privacy Support - Jos Meijer llm

MKB Privacy Support: waar sta ik voor?

Waarom je zou kiezen voor MKB Privacy Support: ik verplaats me in jouw situatie.

Afkomstig uit de detailhandel en met jaren ervaring in het bedrijfsleven weet ik als geen ander welke uitdagingen met betrekking tot privacy je voor je hebt. Dat je zoekt naar gerichte oplossingen en geen ongrijpbare adviezen, maar een praktisch werkbare aanpak. Die aanpak bied ik je, toegesneden op jouw bedrijf.

Daarnaast heb ik goede verstandhouding met de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegeven/AP).

Mijn stijl kenmerkt zich door een sterke persoonlijke betrokkenheid; respectvol, maar ook direct. Ik ben zeer flexibel en altijd benaderbaar. Ik kan je een effectieve aanpak bieden op een efficiënte wijze.

Benader me gerust voor een eerste gratis consult. Daarin kan ik mijn benadering toelichten en een offerte maken voor mijn privacy-scan. Dat zijn al 2 stappen die je meer vertrouwen kunnen geven.

Ja! Ik pak de kans die MKB Privacy Support biedt!

Privacyverklaring *